Bratislava - mestská časť Nové mesto

Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník – Law of Contracts in Legal English

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Počas seminára lektor hovorí prevažne po anglicky so zameraním na danú problematiku, pričom ťažiskové výrazy a slovné konštrukcie sú vysvetľované bilinguálne v anglickom a slovenskom jazyku. Predpokladá sa úroveň znalosti gramatiky a slovnej zásoby na úrovni minimálne mierne pokročilý (B1), so zameraním na schopnosť porozumieť písanému textu a hovorenému prejavu. Účastníci sa zamerajú na prehlbovanie slovnej zásoby, porozumenie právnej komunikácii, preklad slovenských aj anglických právnych dokumentov do druhého jazyka. Účastníkom budú poskytnuté potrebné materiály.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť – advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností, pracovníkov štátnej správy.

Obsahová náplň

1.) Proces uzatvárania zmlúv

 • návrh na uzavretie zmluvy, akceptácia návrhu
 • náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme
 • objednávka a potvrdenie objednávky
 • formy komunikácie

2.) Rokovania o uzatvorení zmluvy

 • letter of intent a memorandum o spolupráci
 • základy formálnej písomnej komunikácie, odpoveď na listy, vysvetľovanie právneho prostredia cudzincovi
 • formálne vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, nácvik komunikačných techník

3.) Úvodné ustanovenia zmluvy

 • identifikácia zmluvných strán, označenie zmluvy
 • príprava zmluvy na praktickom prípade, terminológia, cvičenia na odposluch, používanie slovnej zásoby

4.) Primárne povinnosti zmluvných strán

 • primárne povinnosti zmluvných strán, zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka
 • formulovanie práv a povinností, podmienkové vety, zmluvné formulácie
 • trvanie zmluvy – platnosť a účinnosť, spôsoby ukončenia zmluvy

5.) Sekundárne povinnosti zmluvných strán, obvyklé zmluvné doložky

 • zákaz konkurencie, zodpovednosť zmluvných strán, obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti, povinnosť mlčanlivosti,
 • „horse trading“ – vyjednávanie o doložkách

Termíny kurzov

02.02.2017 - 03.02.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel: +421 2/202 000 78
mobil: +421 905 172 880
e-mail: lkaretkova@bpm-educat.com

Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83104, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/202 000 78
mobil: +421 905 172 880
email: bpm@bpm-educat.com
web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape