JAZYKOVÉ KURZY - AJ, NJ, FJ, ŠJ, TJ, MJ, RJ, SlJ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jazykové vzdelávanie vo Zvolene, Detve a okolí. Forma: skupinové, firemné, individuálne, konverzačné resp. podľa Vášich predstáv. PONUKA: zorganizujte kurz 3 a viac účastníkov a získajte zľavu organizátora.

  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • francúzsky jyzyk
  • španielsky jazyk
  • taliansky jazyk
  • ruský jazyk
  • maďarský jazyk
  • slovenský jazyk pre cudzincov

Cieľová skupina

Jazykové vzdelávanie dospelých je určené pre všetky vekové kategórie. Štandardná dĺžka kurzu je 48 vyučovacích hodín. Počet klientov v krúžku je min.5, max 10. Stretávania bývajú 2× v týždni po 2 vyučovacie hodiny.

Vzdelávanie vo firmách je realizované v zmysle požiadaviek a podmienok klienta.

Individuálne kurzy sa organizujú podľa dohody klient-lektor.

Obsahová náplň

Jazykové vzdelávanie je organizované od úrovne začiatočník po úroveň pokročilý.

Konverzačné kurzy podľa požadovaných tém klientov.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 100 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 207, +421 902 930 206
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 960 01 AV Zvolen