JAZYKOVÉ KURZY - AJ, NJ, FJ, ŠJ, TJ, MJ, RJ, SlJ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jazykové vzdelávanie vo Zvolene, Detve a okolí. Forma: skupinové, firemné, individuálne, konverzačné resp. podľa Vášich predstáv. PONUKA: zorganizujte kurz 3 a viac účastníkov a získajte zľavu organizátora.

  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • francúzsky jyzyk
  • španielsky jazyk
  • taliansky jazyk
  • ruský jazyk
  • maďarský jazyk
  • slovenský jazyk pre cudzincov

Cieľová skupina

Jazykové vzdelávanie dospelých je určené pre všetky vekové kategórie. Štandardná dĺžka kurzu je 48 vyučovacích hodín. Počet klientov v krúžku je min.5, max 10. Stretávania bývajú 2× v týždni po 2 vyučovacie hodiny.

Vzdelávanie vo firmách je realizované v zmysle požiadaviek a podmienok klienta.

Individuálne kurzy sa organizujú podľa dohody klient-lektor.

Obsahová náplň

Jazykové vzdelávanie je organizované od úrovne začiatočník po úroveň pokročilý.

Konverzačné kurzy podľa požadovaných tém klientov.

Termíny kurzov

03.04.2017 - 30.06.2017

ak nie ste začiatočník, je možnosť do existujúcich kurzov pristúpiť

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 100 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 207, +421 902 930 206
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 960 01 AV Zvolen