ELEKTROTECHNIK - preškolenie pracovníkov - par.21, 22, 23

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s aktuálnymi zmenami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a zároveň upozorniť na všetko podstatné, čo priniesla nová vyhláška 508/2009 Z.z., ktorá nahradila vyhlášku č. 718/2002 Z.z.

Cieľová skupina

Seminár je určený všetkým držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je organizovaný ako súčasť plnenia si pravidelnej povinnosti zamestnávateľov v zmysle § 147 ods. 1 Zákonníka práce v úplnom znení, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) a § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a ako súčasť plnenia si povinností fyzických osôb (podnikateľov) a právnických osôb, vykonávajúcich činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach na základe osvedčení a oprávnení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň

Odborno-konzultačný seminár je určený všetkým záujemcom, ktorým neuplynula lehota 5 rokov na preškolenie v oblasti daného paragrafu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 207, +421 902 930 206
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 960 01 AV Zvolen

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 902 930 207
mobil: +421 902 930 206
email: avzv@avzvolen.sk
web: www.akademiavzdelavania.sk/sk/partneri/partner/akademia-vzdelavania-zvolen

Adresa
Akadémia vzdelávania Zvolen
Nám. SNP 25/15, Zvolen Zobraziť na mape