DETAIL KURZU

Koučing - ako koučovaním vašich ľudí dosiahnuť, aby pracovali naplno.

Od:

LUMATEL s.r.o.

Košice-Krásna

Popis kurzu

 1. Ukázať metódy a techniky podriadených formou koučingu
 2. Naučiť ako využiť koučing v praxi
 3. Nacvičiť využívanie koučingu v praxi
Obsah kurzu

A. Piliere koučovania

 • koučovanie a jeho miesto v riadení výkonu a rozvoja podriadených
 • rizika koučovacieho prístupu v riadení
 • situácie vhodné na koučovanie podriadeného
 • kľúčové kroky koučovania podriadeného
 • vnútorná motivácia a angažovanosť

  B. Otázky v koučovaní

 • zatvorené versus otvorené otázky
 • otvorené a otvorenejšie otázky, silné otázky pri koučovaní

  C. Aktívne počúvanie

 • komunikačný vzorec, backtracking v koučovaní
 • zrkadlenie a neverbálna komunikácia pri koučovaní
 • práca s hlasom, zručnosti aktívneho počúvania

  D. Koučovacie nástroje manažéra

 • škálovanie, plánovací kruh
 • hypotetické otázky , SMART cieľ , akčné kroky

  E. Koučovací rozhovor s podriadeným

 • štruktúra a kroky koučovacieho rozhovoru, GROW metóda
 • preberanie zodpovednosti za cieľ

  F. Situačné koučovanie

 • 5 minútové koučovanie podriadeného – ako na to, rozhovor o výkone
 • rozhovor o očakávanom výkone, angažujúca spätná väzba
 • plánovanie obchodného rastu, stanovenie osobných rozvojových plánov
 • riešenie ťažkých situácii pri riadení

Cieľová skupina

Cieľová skupina účastníkov:

° Manažér
° Majitelia spoločnosti
° Každý, kto chce pomocou koučovania zvýšiť výkonnosť
svojich ľudí.

Cieľová skupina firiem:

° Poisťovne a banky
° MLM spoločnosti
° Výrobné a nevýrobne firmy
° Obchodné spoločnosti

Poznámka k cene

Zľavy a termíny na viď www.lumatel.sk, Možnosť platby aj bez DPH

Hodnotenie
Organizátor