Kurz: LEADERSHIP (manažérske zručnosti pre pokročilých)

Popis kurzu

 • Naučíte sa správne zvoliť štýl riadenia v každej situácii.
 • Dokážete správne delegovať a stanoviť priority za účelom efektívneho plnenia úloh.
 • Osvojíte si základy koučingu ako dôležitého nástroja vedenia ľudí.Obsah kurzu

Leadership

 • leadership, rozdiel medzi lídrom a manažérom
 • riadiace štýly – ich výhody a nevýhody
 • vývojové štádia tímu a jednotlivca v procese riadenia
 • úloha lídra v jeho jednotlivých fázach riadenia
 • riadenie pomocou osobných cieľov
 • efektívny rozvoj podriadených pri naplňovaní dlhodobých prioritných cieľov

Koučing

 • koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí
 • ako stanoviť ciele koučingu, aké otázky klásť, aby proces viedol k žiaducemu cieľu, tvorba akčného plánu s využitím metódy SMART

Delegovanie

 • delegovanie úloh, čo delegovanie umožňuje
 • ako postupovať pri delegovaní
 • problémy delegovania
 • čo delegovať, čo nedelegovať
 • rady pre efektívne delegovanieCieľová skupina

 • manažéri na všetkých úrovniachPoznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk


Organizátor