Kurz interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa normy EN ISO 14001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami noriem EN ISO 14001 a EN ISO 19011,
  • s požiadavkami právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia SR,
  • poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti z prevádzkovania a auditovania SEM
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov SEM podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001 a EN ISO 19011.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov podniku, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia v podmienkach organizácie

Obsahová náplň

Úvod do systémov manažérstva Požiadavky normy EN ISO 14001 na SEM Požiadavky na interného audítora a interné audity Požiadavky normy EN ISO 19011 Psychologické aspekty auditu a komunikácia Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu Záverečný test

Lektor:
Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu vykonávať interné audity

Termíny kurzov

25.04.2018 - 26.04.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+ 42 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)