Interný audítor systému energetického manažérstva podľa ISO 50001:2011

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • rozšíriť environmentálne povedomie účastníkov vo vzťahu k spotrebe energie,
  • oboznámiť účastníkov so systémovým využívaním princípov energetického manažérstva,
  • poskytnúť účastníkom prehľad a výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 Systémy energetického manažérstva
  • a oboznámiť ich so vzájomnými väzbami tohto manažérskeho systému so systémom manažérstva kvality, systémom environmentálneho manažérstva a s požiadavkami právnych predpisov SR pre oblasť energetického hospodárstva.
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov systému energetického manažérstva podľa požiadaviek noriem 50001:2011 a EN ISO 19011.

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, energetického manažérstva alebo pre tých, ktorí budú audítormi systému energetického manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 50001:2011.

Obsahová náplň

Úvod k spotrebe energií vo vzťahu k ochrane životného prostredia – trvalo udržateľnému vývoju:

  • udržateľná energia ako dôležitá súčasťou dlhodobej hospodárskej stratégie EÚ a jej opatrení na ochranu klímy
  • ciele a opatrenia k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti EÚ
  • energetická politika SR
  • legislatívny rámec EÚ a SR v oblasti energetickej efektívnosti
  • nové prístupy k riešeniu otázok racionálnej spotreby zdrojov energie

Štruktúra noriem ISO 50001:2011 a ich kompatibilita s normou pre systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001) Výklad požiadaviek prvkov normy ISO 50001:2011 a ich implementácia v praxi Vzory dokumentovaných postupov a záznamov v systéme energetického manažérstva Metodika plánovania, vykonávania a dokumentovania interných auditov SEM podľa normy EN ISO 14001 a EN ISO 19011, skúsenosti auditov Vzory dokumentovaných postupov a záznamov k vykonávaniu interných auditov Zásady profesionálneho správania sa pri audite, správna komunikácia

Lektor:
Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+ 42 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)