DETAIL KURZU

BOZP pri poľnohospodárskej a lesníckej práci

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov o BOZP pri poľnohospodárskej a lesníckej práci

Obsah kurzu

Vyhl 45/2010 Zz o zaistení BOZP pri poľnohospodárskej práci Vyhl 46/2010 Zz o zaistení BOZP pri lesnej práci

Cieľová skupina

všetky firmy zaoberajúce sa poľnohospodárskou a lesníckou činnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Vladimír Švec
+421 915 894 486
ohsas@mail.t-com.sk

Hodnotenie
Organizátor