DETAIL KURZU

Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

Oboznámiť zástupcov zamestnancov pre BOZP so súčasne platnými právnymi predpismi v zmysle §19 ods. 5) Zákona 124/2006 Z.z. o BOZP v záujme uľahčenia podmienok na výkon ich činnosti

Obsah kurzu

Zákon o BOZP, Zákonník práce, Zákon o ochrane verejného zdravia a nariadenia vlády súvisiace s vyššie uvedenými zákonmi

Cieľová skupina

zástupcovia zamestnancov všetkých typov podnikov a inštitúcií, školenia sa môže bez poplatku zúčastniť aj zástupca zamestnávateľa

Kontaktná osoba

Ing. Vladimír Švec
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk

Hodnotenie
Organizátor