Aktualizačná odborná príprava kuričov, obsluhy, plynových a tlakových zariadení a základná príprava kuričov VI. triedy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava kuričov všetkých tried, obsluhy plynových a tlakových zariadení, Základná príprava kuričov VI. triedy

Cieľová skupina

vek od 18 rokov, zdravotne spôsobilí

Obsahová náplň

bližšie pozrite stránku http://www.ohsas.eu.sk/aktuality nutné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Lektor:
Ing. Vladimír Švec - RTPZ, RTTZ

Typ a platnosť osvedčenia:
kuričský preukaz,preukaz obsluhy, osvedčenie kuriča

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Vladimír Švec
tel: +421 915 894 486
e-mail: ohsas@mail.t-com.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, Fatranská 4, miestnosť J2, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 894 486
mobil: +421 915 894 486
email: ohsas@mail.t-com.sk
web: www.ohsas.eu.sk

Adresa
Ing. Vladimír Švec – OHSAS
Na Priehon 64, Nitra Zobraziť na mape