DETAIL KURZU

Školenie obsluhy motorových vozíkov

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

vyškoliť účastníka na obsluhu motorového zdvíhacieho vozíku

Obsah kurzu

skupina 06 podľa prílohy 7 Vyhl 356/2007 Zz

Cieľová skupina

základný kurz aj aktualizačná ročná príprava, potvrdená zdravotná spôsobilosť raz za 5 rokov opakovaná príprava raz za 2 roky

Certifikát preukaz obsluhy Poznámka k cene

základný kurz stojí 80,00 eur, AOP 50.00eur

Kontaktná osoba

Vladimír Švec, Ing.
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk

Hodnotenie
Organizátor