DETAIL KURZU

Vzdelávanie osôb pracujúcich s biologickými faktormi

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

pravidelné ročné vzdelávanie na prácu s biologickými faktormi

Obsah kurzu

podľa nar. vlády 338/2006 Zz

Cieľová skupina

  1. Práca v potravinárskych závodoch.
  2. Práca v poľnohospodár­stve.
  3. Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami a výrobkami živočíšneho pôvodu.
  4. Práca v zdravotníctve vrátane izolačných jednotiek a patológií.
  5. Práca v klinických, veterinárnych a diagnostických laboratóriách vrátane diagnostických mikrobiologických laboratórií.
  6. Práca v závodoch na likvidáciu odpadov.
  7. Práca v čistiarňach odpadových vôd.
  8. Práca v ozbrojených zboroch a hasičskom záchrannom zbore.
Certifikát Osvedčenie na činnosť s biologickými faktoimi

Kontaktná osoba

Vladimír Švec, Ing.
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk

Hodnotenie
Organizátor