DETAIL KURZU

Odborná príprava osôb na opravu vyhradených zariadení plynových a tlakových

Od:

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Nitra

Popis kurzu

  • záujemcov o opravu vyhradených zariadení sk. A pripraviť na skúšku u oprávnenej právnickej osoby (technickej inšpekcii)
  • záujemcov o opravu vyhradených zariadení sk. B pripraviť a vydať doklad na vykonávanie opráv
Obsah kurzu

skupina 02.3 a 04.3 Vyhl 356/2007 Zz

Cieľová skupina

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prihláške

Certifikát Doklad o absolvovaní

Kontaktná osoba

Vladimír Švec, Ing.
+421 915 894 486
ohsas@mail.telekom.sk

Hodnotenie
Organizátor