Bratislava - mestská časť Nové mesto

Dohody obmedzujúce súťaž

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
  • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava
  • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár poskytne základný prehľad o jednotlivých inštitútoch ako aj aplikačnej praxi najmä Protimonopolného úradu SR a Európskej Komisie a slovenských a európskych súdov.

Cieľová skupina

Seminár je určený absolventom základného seminára ako aj všetkým tým – advokátom, podnikovým právnikom či podnikateľom a manažérom – ktorí už zo svojej praxe majú skúsenosti z predmetnej oblasti.

Obsahová náplň

  1. Pojem horizontálne dohody, vertikálne dohody. Dohoda a zosúladený postup.
  2. Kartelové dohody, konštrukcia zákazu a neplatnosti kartelovej dohody. Výnimky zo zákazu.

Európske pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže týkajúce sa spolupráce medzi konkurentmi.

3. Odhaľovanie kartelov a dokazovanie. Inšpekcie. Program zhovievavosti – leniency. Settlements – urovnanie. Typy kartelových dohôd. Prípadová štúdia (rozhodovacia prax).

4. Vertikálne dohody. Blokové výnimky – čl. 101 (3) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a špecifická sektorová regulácia – európska a vnútroštátna právna úprava.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
lkaretkova@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)