Kurz: Rozvoj osobní zralosti a autority ve skupinové, manažerské a obchodní praxi

Popis kurzu

Posílení dynamiky osobního růstu, posílení schopností leadershipu, manažerských a obchodích výsledků, týmových a komunikačních vzta­hů

Co se naučíte a můžete prakticky okamžitě vyzkoušet:

 • Zvládnutím negativních emocí získáte větší sebejistotu, emoční hodnotu, životní pohodu a vztahy po jakých toužíte.
 • Získáte nové návyky, které vám ukáží, že komunikace s kolegy, podřízenými, nadřízenými a partnery může přinášet mnohem více oboustranné spokojenosti, podpory a spolupráce
 • Posílíte váš autentický leadership, ať už jste v pozici ředitele, mistra, vedoucího nebo jakéhokoli zaměstnance.
 • Objevíte mnoho způsobů, jak změnit situaci, která vám nevyhovuje v jinou, zdravější, veselejší, uvolněnější a produktivnější.
 • Nastartujete růst své integrity a individuality s respektem k druhým.
 • Poznáte, kde ztrácíte či blokujete energii, odkud energie přichází a zjistíte jak maximálně zvýšit svůj energetický potenciálObsah kurzu

Co získáte především:

 • Naučíte se, jak vycházet i s odlišnými typy lidí, lépe spolupracovat, vést je, aby z toho všichni mohli profitovat.
 • Získáte schopnosti zlepšení výkonnosti a dosažení plného potenciálu
 • Poznáte, jak nás emoce mohou ovládat a naopak, jak je můžeme v pracovním a osobním životě zvládat a využívat.
 • Posílíte svou vnitřní motivaci.
 • Získáte větší odolnost v náročných pracovních a osobních podmínkách. Naučíte se používat empatii v každodenních běžných i složitých situacích.
 • Najdete a posílíte vlastní sebehodnotu, stabilitu a rovnováhu.
 • Naučíte se ovládat (regulovat, řídit) své emoce a účinně se vypořádat s emocemi druhých.
 • Úspěšně si poradíte s konflikty a změnami.
 • Rychle a účinně zastavíte stresovou reakci.
 • Porozumíte mechanismům fungování pocitů, emocí, mysli a vnímání, které se projevují ve všech oblastech pracovního působení, kterými jsou: vůdcovství, motivace, týmová identita, firemní kultura, komunikace, řízení změn, stresová odolnost, řešení konfliktů, prodej, pozitivní naladění a další.
 • Zvýšíte svoji flexibilitu

Doporučený rozsah: 3 × 2 dnyCieľová skupina

bez omezeníKontaktná osoba

Dagmar Havlíčková
+420 732 673 445
dagmar@apas.cz


Organizátor