Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava (50 hod.)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prehĺbiť teoretické a praktické vedomosti v oblasti projektovania požiarnej ochrany. Kvalifikované posudzovanie požiarneho rizika, požiarnej bezpečnosti stavieb, technológie vypracovania projektov PO, posudzovanie stavebných konštrukcií.

Cieľová skupina

Špecialisti požiarnej ochrany s potrebou preškolenia po piatich rokoch a obnovenia odbornej spôsobilosti v danej oblasti.ÚVS vykonáva odbornú prípravu špecialistov požiarnej ochrany na základe Oprávnenia Ministerstva vnútra SR – prezídia hasičského a záchranného zboru.

Obsahová náplň

 • organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
 • zákon, vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom činnosti
 • základy procesov horenia a hasenia
 • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb

  požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní a

  kontrole technických a technologických zariadení

 • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • funkcie a parametre podmienky prevádzkovania a kontroly požiarnych zariadení hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
 • praktická časť – riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých druhov stavieb- obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti

Lektor:
experti z daných oblastí, odborníci s dlhoročnou odbornou praxou a aktívni špecialisti požiarnej ochrany.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní potrebné k overeniu odbornej spôsobilosti

Termíny kurzov

18.09.2017 - 23.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Priamová
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.uvs.sk

Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)