DETAIL KURZU

XML v SQL Serveri

Od:

LAPIS IT, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Tento kurz je určený pre vývojárov a administrátorov, ktorých zaujíma problematika spracovania XML v SQL Serveri. Je tiež určený pre všetkých, ktorí chcú používať zabudovanú XML funkcionalitu SQL Servera pre efektívnu prácu s XML. Prináša detailný prehľad a cvičenia z celej funkcionality XML v SQL Serveri – jeho ukladanie a validovanie v databáze, vyhľadávanie a indexácia obsahu, konverzia z XML na relačné dáta a naopak, použitie jazykov XQuery a XPath, ako aj použitie s ostatnými komponentami SQL Servera a .NET aplikáciami.

Obsah kurzu

XML v SQL Serveri Základná syntax XML dokumentov Implementácia XML v SQL Serveri Benefity natívneho spracovania XML priamo v databáze Natívny dátový typ XML Validácia XML v databáze použitím XSD schém Serializácia, deserializácia a entitizácia XML Vyhľadávanie v XML dokumentoch Úvod do jazyka XPath Hľadanie hodnôt v dokumentoch metódou value() Testovanie existencie metódou exist() Extrakcia XML fragmentov metódou nodes() Spájanie XML fragmentov s relačnými dátami v tabuľkách Dotazovanie sa na časti XML metódou query() Úvod do jazyka XQuery XML Namespaces Klauzula WITH XMLNAMESPACES Výrazy FLWOR v XML dotazoch Podmienky na dotazovanie sa na dáta použitím XQuery Použitie lokálnych T-SQL premenných v XML dotazoch Primárne XML indexy Sekundárne XML indexy – typu VALUE, PATH, PROPERTY Práca s XML dokumentami Modifikácia XML dokumentov metódou modify() Jazyk XML DML – insert, delete, replace value of Limity dátového typu XML Použitie správnych SET nastavení pri práci s XML Vytváranie XML dokumentov z relačných tabuliek XML pohľady z relačných tabuliek Vytvorenie XML použitím klauzuly FOR XML FOR XML RAW – jednoduché XML FOR XML AUTO – vnorené element-based XML FOR XML PATH – mix element- a attribute-based XML FOR XML EXPLICIT – explicitne definovaná XML štruktúra Vnáranie XML použitím argumentu TYPE Generovanie inline XSD a XDR schém Encoding binárnych dát v XML výstupe Ostatné argumenty klauzuly FOR XML Konverzia XML na relačné dáta Procedúra sp_xml_prepare­document() Funkcia OPENXML() Procedúra sp_xml_remove­document() Odporúčania pre konverzie z XML Využitie XML v SQL Serveri XML v Service Brokeri XML v importe a exporte dát XML v Integration Services (SSIS) XML bulk load Práca s dátovým typom XML v .NET aplikáciách

Cieľová skupina

Základy dotazovania sa v jazyku SQL, základy programovania. Vhodné je mať aj základy XML.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia

Kontaktná osoba

Katarína Palffyová - koordinátor školení
+421 37/651 31 40
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor