Logistik Expert

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Nadobudnutie komplexných poznatkov o materiálových a logistických tokoch a štíhlych logistických systémoch.
 • Získanie systémových a strategických pohľadov na riadenie logistických procesov.
 • Praktické odporúčania z oblasti aplikácie štíhlych logistických koncepcií.
 • Vyskúšanie si aplikácie logistických princípov na tréningovej hre a na viacerých prípadových štúdiách.
 • Možnosť inšpirovať sa počas exkurzie vo firme.
 • Počas štúdia budeme riešiť konkrétne problémy z Vašich firiem a to tak, že budeme prispievať rôznymi nápadmi a riešeniami nielen zo strany IPA Slovakia, ale i odborníkov z praxe a výmenou skúseností medzi zúčastnenými firmami.
 • Šetríte a zarábate už počas štúdia a to formou bezplatných konzultácii s lektormi.
 • Stretnete sa so špičkovými odborníkmi z oblasti logistiky.
 • Nejde o jednostrannú komunikáciu a prezentáciu zo strany lektorov, ale o aktívnu výmenu informácii a pomoc pri riešení konkrétnych problémov.
 • Prístup do IPA Klubu, kde nájdete vždy viac zaujímavých informácií z oblasti logistiky.
 • Ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství.

Cieľová skupina

Stredný manažment, manažéri nákupu a logistiky, vedúci odboru logistiky, vedúci nákupu a skladového hospodárstva, vedúci výroby, priemysloví inžinieri

Obsahová náplň

Úvod do logistiky (2 dni)

 • Rozdelenie logistiky, základné princípy a metódy
 • Základné logistické ukazovatele
 • Základné analýzy v oblasti logistiky
 • Audity logistických systémov
 • VSM – Mapovanie toku hodnôt
 • Nové trendy v logistike

Projektovanie logistických systémov (2 dni)

 • Materiálové a logistické toky, layouty – ako projektovať materiálové a logistické toky, kde hľadať úzke miesta, ako správne navrhnúť layout
 • Informačné toky
 • Technické prostriedky
 • Dimenzovanie logistických systémov – čo je to logistický systém, ako správne nadimenzovať logistické systémy
 • Simulácia – základné princípy simulácie, prečo práve simulácia, zostavenie modelu a jeho verifikácia, príklady a prínosy
 • Prípadové štúdie

Optimalizácia logistických systémov (2 dni)

 • Znižovanie stavu zásob – funkcie zásob, dôležitosť ich riadenia, ako správne hodnotiť ich stav, aké opatrenia je možné aplikovať
 • Zlepšovanie plnenia termínov
 • Skracovanie priebežných dôb výroby
 • Redukcia logistických nákladov
 • Outsourcing výrobných a logistických procesov – výhody a nevýhody, kroky implementácie, požiadavky na potrebné vstupné dáta, výstupy a prínosy
 • Aké služby sa dajú outsourcovať v rámci logistických činností
 • Meranie prínosov optimalizačných opatrení – – ukazovatele efektívnosti, logistické ukazovatele, ako merať výkonnosť a prínosy outsorcovaných služieb, vyhodnotenie nákladov a zazmluvnenie ich výšky
 • Prípadové štúdie

Štíhle logistické systémy (2 dni)

 • Synchronizácia logistických procesov
 • Systémy interných a dodávateľských milk – run okruhov
 • Kľúčové pravidlá pre dodávateľov v milk run systéme
 • Využívanie milk run systému pre vzdialených dodávateľov
 • Ako funguje systém vysokozdvižných vozíkov?
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu na mieru zákazníka
 • Systémy pre riadenie pohybu materiálu
 • Dôsledky štíhlej logistiky pre plánovanie a rozvrhovanie výroby

Informačné systémy v logistike (2 dni)

 • Plánovanie a riadenie výroby
 • IS a jeho základné funkcie
 • Spôsoby analýzy dát
 • CRM a SCM manažment
 • Vhodné nástroje pre digitálny podnik a jeho efektívne riadenie
 • Operatívne plánovanie výroby a podnikový systém plánovania
 • MRP a rozvrhovanie výrobných operácii
 • Riadenie toku dokumentov a čiarové kódy, RFID
 • Tréningová hra aplikácie princípov logistických systémov
 • Hra Technic – Štíhla výroba a logistika Vám pomôže jednoducho a rýchlo pochopiť princípy mapovania toku hodnôt, ťahových systémov riadenia, vizualizácie, štandardizácie, skladového manažmentu a iných prinčípov štíhlej výroby a logistiky. Pozrite si videoukážku hry.

Stratégia rozvoja dodávateľov (2 dni)

 • Komunikácia a budovanie partnerstva
 • Rozvoj osobnosti manažéra
 • Legislatíva
 • Prepravné právo a súvisiace predpisy
 • Požiadavky medzinárodných dohôd, dohovor a legislatívy EÚ vo vzťahu aj k legislatíve v logistike
 • Zákon o odpadoch
 • Zákon o obaloch a odpadoch z obalov
 • Zákon o cestnej doprave a povinnosti dopravcu

Termíny kurzov

16.01.2018 - 17.01.2018

Úvod do logistiky

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 12 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
lendvayova@... zobraziť


Adresa
IPA Slovakia, Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape