Základy analýzy systémov merania (MSA)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • oboznámiť účastníkov s analytickými metódami posudzovania vhodnosti meracích systémov v spoločnosti na základe analýz variability systémov merania.

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre pracovníkov stredného a nižšieho manažmentu, ktorí navrhujú a využívajú meracie procesy v spoločnosti.

Obsahová náplň

 • Typy variability – variabilita polohy, variabilita šírky;
 • Opakovateľnosť, reprodukovateľnosť GGR;
 • Metóda založená na rozpätí RM, Metóda priemeru a rozpätia ARM;
 • Metóda ANOVA, Metóda priemeru a rozpätia – delené vzorky;

  Štúdie systémov merania metódou porovnávaním (atributívne

  znaky); Krátka metóda; Metóda analýzy rizík – krížové

  tabuľky, Metodika detekcie signálu – podľa VDA 5.2;

 • Operatívna charakteristika meradla.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: + 42 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape