Základy štatistickej regulácie procesov - SPC

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • oboznámiť účastníkov kurzu so spôsobilosťou procesov, návrhom a metódami štatistického riadenia výrobných procesov formou regulačných diagramov pre spojité a atributívne znaky.

Cieľová skupina

  • kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), ktorí navrhujú a ktorí kontrolujú výrobné procesy.

Obsahová náplň

  • Prečo štatistické metódy?
  • Zisťovanie spôsobilosti procesu (Cpk, Ppk, Cmk…)
  • Cyklus zlepšovania procesov a regulácia procesov
  • Regulačné diagramy z dát meraním – pre spojité znaky,

    Regulačné diagramy z dát porovnávaním – pre atributívne znaky.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Lucia Horňáková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: + 42 903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Košice, Hraničná 2, 04017 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape