DETAIL KURZU

Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I. - Bratislava

Albisa s.r.o.

Popis kurzu

Zoznámiť poslucháčov:

 • s podstatou vodcovstva a s rolou rozumu a intuície pri vedení ľudí,
 • s rôznymi typmi vodcov, rôznymi štýlmi vedenia ľudí. Poslucháči si určia svoj vlastný uprednostňovaný štýl vedenia ľudí, naučia sa využívať svoje silné stránky a minimalizovať svoje slabiny.
 • so strategickým plánovaním, a aké nástroje môžu pri tom využívať.
 • s tvorbou vízií, vytvoriť si osobnú, tímovú, či firemnú víziu.
 • s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja a ako ich môžu inšpirovať vojenské stratégie.
 • s postupmi efektívneho riešenia problémov, zvládania emócií a budovania si svojho sebavedomia.
Obsah kurzu

Líder – vodca je človek, ktorý plní pracovné úlohy prostredníctvom iných ľudí.

Stojí pri tom medzi dvomi kameňmi: Na jednej strane sú city, dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. Na druhej strane sú pracovné výsledky, podľa ktorých je hodnotený on i jeho tím a ktoré bez určitého nátlaku jeho ľudia nedosiahnu.

Ako primäť iných ľudí, aby splnili Vašu úlohu a aby to urobili radi?

(Aj keď to pôvodne nechceli?)

A ako to urobiť s nadhľadom?

Nadhľad pri vedení ľudí získate, keď zistíte, ako funguje Vaša psychika i psychika Vašich kolegov a podriadených. Budete lepšie predvídať ich reakcie a efektívnejšie ich motivovať k vyšším pracovným výkonom.

Dôležité je tiež vedieť preniesť zodpovednosť za splnenie úlohy na podriadených. Vysvetlenie a nacvičenie techniky, ako prenášať zodpovednosť na podriadených je základom tohoto školenia.

Nejde o teóriu, dôležité je vodcovstvo v praxi.

Na praktických príkladoch si vyskúšate rôzne prístupy pri vedení ľudí, ktoré skutočne fungujú.

.

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:
 • Toto školenie rozvíja schopnosť riešiť problémy a ovládať emócie. Naučila som sa chápať hru nadriadených a podriadených, ktorú spolu hrajú. Ing. Klaudia Dugovičova, manažérka, TESCO STORES, SR, a.s.
 • Získal som nadhľad pri riešení pracovných problémov. Uvedomil som si, že veľa vecí nie je až takých zlých, ako sa na prvý pohľad zdajú. Tomáš Vančo, manažér, TESCO STORES, SR, a.s.

Cieľom školenia je zlepšiť Vaše schopnosti viesť ľudí.

Veľká časť školenia je venovaná diskusii, analýze emócií pri vedení ľudí a hľadaniu úspešných riešení na príkladoch z praxe.

Na školení sa dozviete odpovede na otázky:
 • Kto je to vodca?
 • Čo je to leadership – vodcovstvo?
 • Ako sa líši firma – monarchia, od angažovanej firmy?
 • Čím sa líši podnikanie – boj, od podnikania – spolupráce?
 • K čomu slúži stratégia firmy a ako ju využiť pri vedení ľudí?
 • Aké sú dôležité vlastnosti vodcov?
 • Ako prekonať strach zo zlyhania?
 • Ako vidieť svet, aký v skutočnosti je, nie aký ho chceme vidieť?
 • Ako rozpoznať najdôležitejšie činnosti vo svojej práci?
 • Čím sa líši pravdepodobná, žiadúca a katastrofická budúcnosť firmy?
 • Čo má spoločné podnikanie a vojenské ťaženie?
 • Ako funguje pri vedení ľudí manévrovanie a analýza poučeného hodnotenia
 • Aký je najjednoduchší spôsob vynaliezania efektívnych postupov pri riešení úloh?
 • Ako využiť úspech i neúspech k ďalšej motivácii?
 • Ktoré obdobie realizácie projektu (úlohy) Vám najviac vyhovuje?
 • Aká je Vaša vlastná motivácia pri vedení ľudí?
 • Aká je Vaša dynamika pri vedení ľudí?
 • Akým jednoduchým postupom získate nadhľad pri vedení ľudí?
 • Ako znie zázračná otázka pri vedení ľudí?
 • Ako pomocou kritického myslenia odhaliť triky a lži iných ľudí?
 • Aké postoje zaujímajú zamestnanci v pracovných tímoch.
 • Ako úspešne prezentovať svoje myšlienky iným ľuďom?
 • Ako dávať konštruktívnu spätnú väzbu?
 • Ako jednoducho získať lepšie návody a riešenia úloh?

Chcete už teraz nahliadnuť do fungovania vodcovstva?

Stiahnite si bezplatne e-book „MOTIVÁCIA: Čo nás poháňa a prečo si s niekým nerozumieme“.

Slovensky na http://www.albisa.sk/…k-motivacia/,

Česky na http://www.manazerskeporadenstvi.cz/…ok-motivace/

Cieľová skupina

Manažéri, obchodníci a podnikatelia.

Certifikát Certifikát spoločnosti Albisa o absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

ZĽAVA 30% (406 €) pri platbe pred uzávierkou 14 dní pred školením, t.j. do 19.11.19

Kontaktná osoba

Bc. Eva Pokrivčáková
+421 904 163 383
albisa@albisa.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať