Daň z pridanej hodnoty - novela zákona /seminár/školenie/

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení novely od 1.1.2016

  • Zmena v platení zábezpeky v prípade prípravnej činnosti zdaniteľnej osoby
  • Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti na všetky dodania tovarov v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR
  • Znížená sadzba dane u vybratých druhov tovaru
  • Trojstranný obchod – spresnenie ustanovenia
  • Rozšírenie možnosti odpočítania dane pri registrácii
  • Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby ( dobrovoľná úprava, vznik daňovej povinnosti, odpočítanie dane, oprava základe dane, podmienky skončenia osobitnej úpravy, zverejnenie zoznamu platiteľov, ktorí používajú úpravu)
  • Úprava podmienok na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu
  • Povinnosti platiteľa v poslednom zdaňovacom období
  • Zdaniteľné obchody (vznik daňovej povinnosti, odpočítanie dane, fakturácia)
  • diskusia

Lektor:
Ing. Ľubica KOŽÍKOVÁ

Termíny kurzov

13.12.2016

VS: 35 12 16 garni* G HOTEL(DOPRASTAV) Bratislava, Košická 52, 821 08 Bratislava

Prihlásiť sa
17.01.2017

VS: 04 01 17 garni* G HOTEL(DOPRASTAV) Bratislava, Košická 52, 821 08 Bratislava

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel: +421 41/562 18 10, +421 41/562 15 77
mobil: +421 911 553 636, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape