Kurz: Daň z pridanej hodnoty

Popis kurzu

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty.Obsah kurzu

  • Rozšírenie ustanovení o zábezpeke
  • Trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH
  • Rozšírenie vymedzenia investičného majetku pre potreby DPH
  • Zosúladenie úpravy cestovných kancelárií s judikatúrou Súdneho dvora EÚ
  • Samostatné vykazovanie kúpy ojazdených áut
  • Súhrnná faktúra pre zahraničné osoby
  • Úprava podmienok ručenia za daňCieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.Poznámka k cene

obed, coffee break, materiályKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor