Zákonník práce - dvojdňová sonda do problematiky

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Sonda do problematiky Zákonníka práce po novelách zákona.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä pre manažérov,začínajúcich a mierne pokročilých personalistov,právnikov ako aj neprávnikov a všetkých tých ktorí potrebujú najmä získať, prehĺbiť alebo overiť úroveň svojich odborných vedomosti z problematiky Zákonníka práce.

Obsahová náplň

 • základné pojmy a inštitúty Zákonníka práce
 • založenie a vznik pracovného pomeru
 • ako správne dohodnúť skúšobnú dobu
 • vymenovanie a odvolanie z funkcie
 • rôzne druhy pracovných pomerov
 • zmeny pracovného pomeru
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru
 • výpovedné doby a výpovedné dôvody
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • životné situácie v ktorých nemožno zamestnanca prepustiť
 • odstupné a odchodné
 • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie
 • prekážky v práci
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer
 • praktické rady a riešenia

Lektor:
Doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Termíny kurzov

02.03.2017 - 03.03.2017

VS: 13 03 16 Aruba Business Centre, Galvaniho 7/D, Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 18 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel: +421 41/562 18 10, +421 41/562 15 77
mobil: +421 911 553 636, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
Aruba Business Centre, Galvaniho 7/D, Bratislava, 821 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape