Kurz: Zákonník práce - dvojdňová sonda do problematiky

Popis kurzu

Sonda do problematiky Zákonníka práce po novelách zákona.Obsah kurzu

 • základné pojmy a inštitúty Zákonníka práce
 • založenie a vznik pracovného pomeru
 • ako správne dohodnúť skúšobnú dobu
 • vymenovanie a odvolanie z funkcie
 • rôzne druhy pracovných pomerov
 • zmeny pracovného pomeru
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru
 • výpovedné doby a výpovedné dôvody
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • životné situácie v ktorých nemožno zamestnanca prepustiť
 • odstupné a odchodné
 • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie
 • prekážky v práci
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer
 • praktické rady a riešeniaCieľová skupina

Seminár je určený najmä pre manažérov,začí­najúcich a mierne pokročilých personalistov,práv­nikov ako aj neprávnikov a všetkých tých ktorí potrebujú najmä získať, prehĺbiť alebo overiť úroveň svojich odborných vedomosti z problematiky Zákonníka práce.Poznámka k cene

obed, coffee break, materiályKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor