Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na odbornom seminári sa oboznámite s požiadavkami, kladenými na zhotoviteľa stavby alebo na zhotoviteľov častí stavby a s obsahom a rozsahom činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra pri zhotovovaní stavby alebo časti stavby a zdôrazniť nevyhnutnosť aktívnej, tvorivej spolupráce stavbyvedúceho (vedúceho montéra) s technickým dozorom objednávateľa.

Cieľová skupina

zhotoviteľom stavieb alebo častí stavieb a pre pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosť stavbyvedúceho alebo vedúceho montéra

Obsahová náplň

 • Odborný profil pracovníkov vykonávajúcich činnosť stavbyvedúceho (vedúceho montéra).
 • Vedenie uskutočňovania stavieb – vybraná činnosť vo výstavbe.
 • Zmluvné zabezpečenie zhotovenia stavby alebo časti stavby.
 • Obsah a rozsah činnosti stavbyvedúceho (vedúceho montéra).
 • Spolupráca stavbyvedúceho (vedúceho montéra) s technickým dozorom objednávateľa.
 • Činnosť stavbyvedúceho (vedúceho montéra) pri riadení investičnej výstavby.
 • Operatívne porady vedenia stavby.
 • Kontrolné porady zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby.
 • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.
 • Vedenie stavebných denníkov.
 • Odovzdanie a prevzatie dokončených častí stavby.
 • Odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby.
 • Doklady, ktoré pripraví stavbyvedúci (vedúci montér) k odovzdaniu a prevzatiu dokončených častí stavby.
 • Zmluvné zabezpečenie výkonu stavbyvedúceho (vedúceho montéra).

Poznámky

 • Diskusia k jednotlivým témam bude prebiehať súbežne s témami.
 • Počas seminára možno diskutovať aj o ďalších problémoch z oblasti investičnej výstavby.
 • Ku každej téme budú uvádzané aj praktické skúsenosti a odporúčania prednášateľa.

Lektor:
Ing. Vasil Ivanov

Termíny kurzov

14.03.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
24.04.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
26.05.2017

8.30-16.00 (Banská Bystrica)

Prihlásiť sa
23.06.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
14.07.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
24.08.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
25.09.2017

8.30-16.00 (Žilina)

Prihlásiť sa
04.10.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
27.11.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
04.12.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel: +421 2/330 052 28
mobil: +421 915 692 889
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Žilina,Bratislava,Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/330 051 31
email: dana.janosikova@dashofer.sk
web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape