MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI PRE ZAČÍNAJÚCICH MANAŽÉROV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Zdokonalíte sa v úspešnom prijímaní a odovzdávaní informácií.
 • Naučíte sa vnímať a porozumieť rôznym typov zamestnancov.
 • Zvládnete základné techniky efektívnej komunikácie, ktoré vám napomôžu pri predchádzaní narúšaniu vzťahov.
 • Lepšie zvládnete náročné situácie v komunikácii so zamestnancom.

Cieľová skupina

 • začínajúci manažéri
 • nižší a stredný manažment

Obsahová náplň

 • sebapoznanie
 • rola manažéra
 • kompetentný manažér / kompetenčný trojuholník
 • pravidlá komunikácie manažéra a zamestnanca, komunikačný cyklus
 • EQ vs IQ
 • aktívne počúvanie
 • ako poskytovať informácie
 • zadávanie úloh, kontrola
 • poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • pochvala, kritika
 • bariéry v komunikácii a úloha manažéra v ich prekonávaní
 • zdroje nedorozumení, príčiny napätia v komunikácii so zamestnancami
 • poznanie prejavov jednotlivých typov a ich identifikácia
 • prispôsobenie sa v komunikácii jednotlivým typom zamestnancov
 • nácvik komunikácie s kritickým typom zamestnanca
 • asertívne riešenie náročných situácií

Termíny kurzov

23.02.2017 - 24.02.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel: +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
e-mail: mega@megaeducation.sk

Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 918 329 305, +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
email: mega@megaeducation.sk
web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape