Kurz: MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI PRE ZAČÍNAJÚCICH MANAŽÉROV

Popis kurzu

„Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický – zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.“

 • Porozumieť svojej novej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • Osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • Naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • Zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.Obsah kurzu

 • Osobnosť a kompetencie manažéra, rola manažéra
 • Komunikačné úlohy a schopnosti riadiaceho pracovníka
 • Techniky efektívnej komunikácie (jasné vyjadrovanie, aktívne počúvanie, kladenie otázok)
 • Práca s emóciami – ako im nepodľahnúť a zachovať sa ako profesionál
 • Ako pracovať s rôznymi typmi podriadených
 • Zvládanie náročných situácií a zamestnancov v komunikácii
 • Asertivita a riešenie konfliktov na pracovisku
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, kritiky a pochvaly
 • Delegovanie – čo delegovať a čo nedelegovať v práci manažéra
 • Formálna a neformálna hierarchia na pracovisku (ako s ňou pracovať vo svoj prospech)
 • Vytváranie pozitívnej pracovnej atmosféry a vzájomného rešpektu
 • Odporúčania na zlepšenie tímovej spolupráce
 • Metódy na zvýšenie motivácie a angažovanosti zamestnancov
 • Akčný plán osobného a tímového rozvoja

Forma vzdelávania: tré­ning tvorí súbor interaktívnych metód, ktoré umožňujú účastníkom naučiť sa nové poznatky, premietnuť ich do svojej praxe, vyskúšať si nové techniky pod vedením lektora a získať spätnú väzbu na svoj výkon

Metódy vzdelávania: prí­padové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10Cieľová skupina

všetci riadiaci pracovníci, ktorí začínajú s vedením ľudí alebo sa stretávajú s problémami pri riadení svojho tímu, začínajúci manažéri, tímlídri, majstri výrobných podnikov, nižší a stredný manažmentPoznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk


Organizátor