DETAIL KURZU

VEDENIE HODNOTIACICH POHOVOROV

Od:

MEGA Education s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

„Veľmi interaktívny výklad, skúsený a odborný lektor s dobrou pripravenosťou a veľa poznatkami.“

 • Spoznáte dôležitosť a prínos hodnotiacich rozhovorov pre manažérov, zamestnancov a celú spoločnosť.
 • Osvojíte si štruktúru hodnotiaceho rozhovoru bod po bode.
 • Zdokonalíte sa v zručnostiach potrebných na vedenie hodnotiacich rozhovorov (práca s cieľmi, spätná väzba, aktívne počúvanie a zvládanie náročných situácií a emócií).
 • Oboznámite sa s najčastejšími chybami manažérov pri vedení hodnotiacich rozhovorov a začnete sa im vyvarovať.
Obsah kurzu

Hodnotiaci rozhovor a jeho fázy

 • Príprava, priebeh, závery a kontrola výstupov z rozhovoru;

Techniky vedenia hodnotiaceho rozhovoru

 • Psychologické aspekty rozhovoru;
 • Aktívne počúvanie;
 • Spoločné zvládnutie problémov;

Hlavné princípy spätnej väzby

 • Význam a úlohy v rôznych situáciach;
 • Pozitívna, negatívna spätná väzba;
 • Pochvala, kritika;

Praktický nácvik poskytovania spätnej väzby

 • Prípadová štúdia;
 • Modelové situácie;
 • Videotréning;
 • Najčastejšie chyby v hodnotení a rady na ich elimináciu.

Forma vzdelávania: in­teraktívny tréning

Metódy vzdelávania: prí­padové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Cieľová skupina

 • všetci zamestnanci na vedúcej pozícii
Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor