VEDENIE HODNOTIACICH POHOVOROV

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Vilová 2, Bratislava
 • Cena: 210 € (175 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.
 • Organizátor: MEGA Education s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

„Veľmi interaktívny výklad, skúsený a odborný lektor s dobrou pripravenosťou a veľa poznatkami.“

 • Spoznáte dôležitosť a prínos hodnotiacich rozhovorov pre manažérov, zamestnancov a celú spoločnosť.
 • Osvojíte si štruktúru hodnotiaceho rozhovoru bod po bode.
 • Zdokonalíte sa v zručnostiach potrebných na vedenie hodnotiacich rozhovorov (práca s cieľmi, spätná väzba, aktívne počúvanie a zvládanie náročných situácií a emócií).
 • Oboznámite sa s najčastejšími chybami manažérov pri vedení hodnotiacich rozhovorov a začnete sa im vyvarovať.

Cieľová skupina

 • všetci zamestnanci na vedúcej pozícii

Obsahová náplň

Hodnotiaci rozhovor a jeho fázy

 • Príprava, priebeh, závery a kontrola výstupov z rozhovoru;

Techniky vedenia hodnotiaceho rozhovoru

 • Psychologické aspekty rozhovoru;
 • Aktívne počúvanie;
 • Spoločné zvládnutie problémov;

Hlavné princípy spätnej väzby

 • Význam a úlohy v rôznych situáciach;
 • Pozitívna, negatívna spätná väzba;
 • Pochvala, kritika;

Praktický nácvik poskytovania spätnej väzby

 • Prípadová štúdia;
 • Modelové situácie;
 • Videotréning;
 • Najčastejšie chyby v hodnotení a rady na ich elimináciu.

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
+421 918 329 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť


Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
+421 918 329 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť

web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)