DETAIL KURZU

VYJEDNÁVANIE POHĽADÁVOK

Od:

MEGA Education s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • zefektívnenie komunikačných a vyjednávacích zručností pracovníkov vymáhania pohľadávok
 • zvládanie konfliktných situácií, zabezpečenie návratnosti pohľadávky
 • správne prezentovanie firmy v procese vymáhania
Obsah kurzu

 • úvod do komunikácie: paraverbálna, neverbálna, verbálna zložka komunikácie
 • pozitívne a negatívne náležitosti v rozhovore
 • chyby a bariéry v komunikácii a ako sa im vyhnúť
 • proces vymáhania pohľadávok
 • štruktúra rozhovoru vymáhania a jeho základné pravidlá
 • aktívne počúvanie klienta
 • kladenie otázok
 • zásady vzťahu „vymáhač“ – klient
 • empatická asertivita vo vymáhaní pohľadávok
 • hľadanie spoločného záujmu
 • konflikt – pozícia vs. záujem
 • fázy konfliktu vo vymáhaní
 • osobnosť a imidž pracovníka vymáhania

Cieľová skupina

pracovníci vymáhania pohľadávok

Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor