MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI - NADSTAVBA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • vedieť správne zvoliť štýl riadenia v konkrétnej situácii
  • naučiť sa riešiť konflikty v tíme
  • viesť manažérov k princípom určovania a rozdeľovania priorít každodenných činností
  • základy koučingu, ako nástroja vedenia ľudí

Cieľová skupina

  • začínajúci manažéri
  • všetky úrovne manažmentu

Obsahová náplň

Situačné riadenie

– leadership, rozdiel medzi lídrom a manažérom
- riadiace štýly
- vývojové štádiá tímu a jednotlivca v procese riadenia
- úloha lídra v jednotlivých fázach riadenia
- riadenie pomocou osobných cieľov
- rola manažéra pri konflikte medzi zamestnancami
- praktické rady, ako ventilovať hnev

Delegovanie

– delegovanie úloh, čo delegovanie umožňuje
- ako postupovať pri delegovaní
- čo delegovať, čo nedelegovať
- obavy a predsudky z delegovania
- rady pre efektívne delegovanie

Koučing

– koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí
- individuálny koučing (one to one technika)
- tvorba akčného plánu s využitím metódy SMART
- sebareflexia ako jeden z hlavných nástrojov koučingu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Pipová
mobil: + 421 917 86
e-mail: mega@megaeducation.sk

Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 918 329 305, +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
email: mega@megaeducation.sk
web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape