MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI PRE POKROČILÝCH

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Riadenie a motivovanie podriadených
 • Posudzovanie a meranie výkonnosti v rámci organizácie
 • Ako pristupovať zmenám a ako z nich vyťažiť

Cieľová skupina

 • senior manažéri

Obsahová náplň

 • Kultúra a štruktúra organizácie
 • Riadenie ľudí a motivácia
 • Čo ma motivuje a ako môžem motivovať iných
 • Psychologická dohoda (nepísané vzájomné očakávania a povinnosti)
 • Základné pracovné dimenzie
 • Výkonnosť a jej meranie v organizácii
 • Potreby zmien – procesy, ktorý treba riadiť
 • Vplyv zmien na manažérov
 • Hranice organizácie a prostredia
 • Záujmové skupiny a ich záujmy
 • Pochopenie externého prostredia
 • Pochopenie interných a externých zákazníkov
 • Segmentácia
 • Charakteristika moci, autority a vplyvu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Pipová
mobil: + 421 917 86
e-mail: mega@megaeducation.sk

Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 918 329 305, +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
email: mega@megaeducation.sk
web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape