TRÉNING TRÉNEROV II

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • prehĺbiť a upevniť si osvojené trénerské zručnosti
 • preklenúť trénerskú rutinu
 • vzájomne sa inšpirovať

Cieľová skupina

 • interní tréneri
 • manažéri ľudských zdrojov
 • pedagógovia

Obsahová náplň

 • Kreatívne spôsoby zoznámenia účastníkov, snímania očakávaní …
 • Ako vytvoriť príjemné školiace prostredie
 • Ako zapojiť všetky zmysly účastníkov
 • Kreatívne formy zopakovania učiva (review)
 • Prvky herectva v lektorovaní (posilnite svoje emocionálne prejavy a umožnite tak svojim slovám a myšlienkam lepšie vyniknúť)
 • Kreatívne techniky na vedenie rôznych častí školení
 • Review – ako zvýšiť zapamätateľnosť naučeného
 • Hravé spôsoby lektorovania suchých (produktových) tréningov
 • Nové trendy vo vzdelávaní
 • Ako nestagnovať vo svojej lektorskej práci
 • Spätná väzba (ako si ju od účastníkov vyžiadať a ako využiť hodnotiace dotazníky ako motivačný prvok)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Pipová
mobil: +421 917 8667
e-mail: mega@megaeducation.sk

Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 918 329 305, +421 2/642 828 81
mobil: +421 918 329 305
email: mega@megaeducation.sk
web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape