DETAIL KURZU

Elektrotechnici - Aktualizačná odborná príprava §21, §22, §23

Od:

Akadémia vzdelávania Michalovce

Michalovce

Popis kurzu

Školenie je určené všetkým držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je organizovaný ako súčasť plnenia si pravidelnej povinnosti zamestnávateľov v zmysle 147 ods. 1 Zákonníka práce v úplnom znení, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a/a § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a ako súčasť plnenia si povinností fyzických osôb (podnikateľov) a právnických osôb, vykonávajúcich činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach na základe osvedčení a oprávnení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina

Držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov §21, §22, §23

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 902 930 232
avmichalovce@avmichalovce.sk

Hodnotenie
Organizátor