Kurz: Elektrotechnici - Aktualizačná odborná príprava §21, §22, §23

Popis kurzu

Školenie je určené všetkým držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je organizovaný ako súčasť plnenia si pravidelnej povinnosti zamestnávateľov v zmysle 147 ods. 1 Zákonníka práce v úplnom znení, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a/a § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a ako súčasť plnenia si povinností fyzických osôb (podnikateľov) a právnických osôb, vykonávajúcich činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach na základe osvedčení a oprávnení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.Cieľová skupina

Držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov §21, §22, §23Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 56/688 38 22
avmi@aveducation.sk


Organizátor