Elektrotechnici - Aktualizačná odborná príprava §21, §22, §23

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenie je určené všetkým držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je organizovaný ako súčasť plnenia si pravidelnej povinnosti zamestnávateľov v zmysle 147 ods. 1 Zákonníka práce v úplnom znení, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a/a § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a ako súčasť plnenia si povinností fyzických osôb (podnikateľov) a právnických osôb, vykonávajúcich činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach na základe osvedčení a oprávnení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina

Držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov §21, §22, §23

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jarmila Kurdilová Mgr.
tel:
+421 56/688 38 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť


Adresa
Námestie slobody 3 (areál budovy VÚB banky), 07101 Michalovce

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Michalovce
Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), Michalovce Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)