DETAIL KURZU

Popis kurzu

Modulový kurz všeobecnej taliančiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností, atď. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.

Cieľová skupina

dospelí a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 902 930 232
avmichalovce@avmichalovce.sk

Hodnotenie
Organizátor