OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI PREVÁDZKOVATEĽOV INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov. Stručné informácie o plánovaných zmenách s účinnosťou od 25. mája 2018.

Zákon o ochrane osobných údajov v znení novely č. 84/204 Z.z.

Zásady spracúvania osobných údajov , prevádzkovateľ a sprostredkovateľ – náležitosti zmluvy Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby Získavanie osobných údajov, kamerové systémy, biometrika Bezpečnostné projekty, smernice, ďalšia bezpečnostná dokumentácia Práva dotknutých osôb (aj podľa Tr.poriadku), poverenie zodpovednej osoby Poučenie oprávnenej osoby, povinnosť mlčanlivosti – rozsah a zameranie poučenia na rozličných pracovných pozíciách Pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov, jeho kontrolná činnosť a sankcie Diskusia – príklady z praxe napr.:

  • kamerové systémy a inštalované fotopasce – náležitosti dokumentácie vyžadovanej zákonom
  • poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov (najčastejšie v oblasti plnenia požiadaviek podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o povinnom zverejňovaní zmlúv
  • zverejňovanie fotografií zamestnanca, snímka „osobnej povahy“ …

Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Definícia pojmov Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti, odmena a zánik ochrany Systém prijímania a vybavovania podnetov u zamestnávateľa, dokumentácia Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu Poriadkové pokuty a správne delikty Diskusia – príklady z praxe, napr.:

  • vedenie zberného hárku, náležitosti zápisov
  • schránky pre príjem listov
  • spôsob vybavenia oznámenia

Cieľová skupina

personalisti, mzdové účtovníčky a zamestnanci, ktorí pracujú s osobnými údajmi

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní školenia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jarmila Kurdilová Mgr.
tel:
+421 56/688 38 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť


Adresa
Námestie slobody 3 (areál budovy VÚB banky), 071 01 Michalovce

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Michalovce
Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), Michalovce Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)