OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI PREVÁDZKOVATEĽOV INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov, vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave

Zásady spracúvania osobných údajov, zákonnosť ,minimalizácia, správnosť, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, súhlas dotknutej osoby

Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby Práva dotknutej osoby (právo prístup k osobným údajom opravu a vymazanie

Zodpovedná osoba Určenie, činnosť, úlohy zodpovednej osoby. poučenie oprávnenej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach

Bezpečnosť osobných údajov Bezpečnostná dokumentácia, rozsah štandardnej ochrany, analýza rizík, kódexy správania, certifikácia a akreditácia

Prevádzkovateľ – Sprostredkovateľ Práva a povinnosti, obsah zmluvy s prevádzkovateľom

Osobitné situácie Spracúvanie fotografií, rodné čísla, osobitný účel – archivácia, mlčanlivosť

Kontrolná činnosť práva a povinnosti kontrolného orgánu, správne delikty, sankcie

Cieľová skupina

personalisti, mzdové účtovníčky a zamestnanci, ktorí pracujú s osobnými údajmi

Termíny kurzov

09.03.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jarmila Kurdilová Mgr.
tel:
+421 56/688 38 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť


Adresa
Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce Hotel Družba, 071 01 Michalovce

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
avmi@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Michalovce
Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), Michalovce Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)