Kurz: Školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Popis kurzu

Proškolení zájemců o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.Obsah kurzu

  1. Zásady odběru vzorků odpadu včetně jeho dokumentace Bezpečnost prací a ochrana zdraví při zajišťování vzorkování
  2. Postupy pro výběr laboratoří a odborných pracovišť pro zkoušky vzorků odpadů, náležitosti protokolů o výsledcích zkoušek a jejich výklad
  3. Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství obecně a zvláštně zaměřené na hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  4. Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
  5. Způsob a postup hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadů
  6. Obsah a náležitosti osvědčení a sdělení o hodnocení nebezpečných vlastností odpadůCieľová skupina

Zájemcům o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvem životního prostředí ČR podle § 7 Zákona o odpadech, těm, kteří mají zájem získat personální certifikát „Certifikát VHO“ nebo „Certifikát MVO“ a těm, kteří se zabývají odběry vzorků odpadů nebo si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti. Náplň kurzu je v souladu s § 3 vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 10 400,00 Kč bez DPH (12 480 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 8 300,00 Kč bez DPH (9 960 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor