Detail kurzu

TECHNIK KVALITY - 2 týždňový kurz

BIDENSKA

Popis kurzu

TECHNIK KVALITY musí vedieť analyzovať a riešiť problémy s kvalitou tak, aby sa už neopakovali. Musí byť pripravený spolupracovať na tom, aby sa firme darilo, posunúť starostlivosť o kvalitu z výroby do projektov. Projekty musia dodržiavať náklady, termíny, ale aj kvalitu. Nesmieme vyvinúť výrobok a pritom opakovať chyby zo "starých" výrobkov. Chceme byť hrdí na svoju prácu, na to, ako pomáhame výrobkom, zákazníkom, firme a spolupracovníkom.

Zámer: Naučiť účastníkov kurzu základným nástrojom, technikám a postupom kvality vrátane dôkladného precvičenia na praktických príkladoch z výrobnej praxe. Hlavným cieľom je vedieť predpísať kontrolný plán tak, aby na výrobok neprišli žiadne reklamácie. Účastníci majú možnosť v druhom týždni si doniesť svoj výrobok, na ktorom budú precvičovať naučené nástroje a techniky.


Obsah kurzu

OBSAH ŠKOLENIA

1. modul – 12.10.2020 - 16.10.2020  (33 hodín)

 • Kapitola 1: Kvalita, Integrovaný manažment
 • Kapitola 2: Základy štatistiky
 • Kapitola 3: Spôsobilosť procesu, stroja, meradla
 • Kapitola 4: SPC meraním
 • Kapitola 5: Štatistická prebierka porovnávaním
 • Kapitola 6: DoE

2. modul – 02.11.2020 - 06.11.2020  (33 hodín)

 • Kapitola 7: Systém kvality, Ako sa buduje systém kvality
 • Kapitola 8: Interné audity systému Q, Audit výrobku a procesu
 • Kapitola 9: QFD
 • Kapitola 10: FMEA
 • Kapitola 11: Zlepšovanie kvality (7 nástrojov kvality)
 • Kapitola 12: Lean Production

Kurz zakončíme záverečným testom s hodnotnými cenami.

Kurz sa koná v Liptovskej Sielnici (Koliba Gréta, https://www.kolibagreta.sk/en)

Cieľová skupina

Kurz  je určený predovšetkým pracovníkom útvarov zabezpečovania kvality, útvarom vývoja, konštrukcie a technickej prípravy výroby, manažérom projektov, audítorom, vedúcim pracovníkom výrobných úsekov aj pracovníkom marketingu a rozvoja dodávateľa. Zvlášť vhodné pre dodávateľov automobilového priemyslu.


Certifikát Osvedčenie Technik kvality Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: školenie, skriptá, pero, ceruzka, zvýrazňovače, kalkulačka a informačné USB s foto, coffee break a zážitkové aktivity (1x návšteva Tatralandie, 1x návšteva Bešeňovej). Na mieste si hradite ubytovanie a stravu v cene 398 eur

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať