Sociálne a zdravotné poistenie v r.2013, zmeny platné od 1.1.2013

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom je oboznámenie sa s problematikou

Cieľová skupina

odborná verejnosť, daňoví poradcovia,audítori,

Obsahová náplň

1. Dohody vykonavné mimo pracovného pomeru :

  • uplatňovanie Zákonníka práce pri dohodách,
  • povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam u dohodárov, prihlasovanie,
  • uplatňovanie výnimky pri DOBPŠ,
  • platenie poistného z dohôd, vykazovanie,
  • nároky plynúce z dohôd a z poistenia dohôd,
  • samoplatiteľ pracujúci na dohodu.

2. Posudzovanie nároku a výšky nemocenských dávok po 1.1.2013. 3. Zmeny v posudzovaní poistencov štátu pre zdravotné poistenie, príjmy poistencov štátu. 4. Zmeny vymeriavacieho základu szčo, preddavok na ZP v r.2013 5. Platnie poistného z dividend v r.2012 a v r.2013, oznamovacie povinnosti.

Lektor:
RNDr. Jana Motyčková

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Edita Flamíková
tel: +421 2/209 071 24
mobil: +421 905 858 476
e-mail: akademia@skdp.sk

Adresa
Akadémia daňových poradcov s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/209 071 24
email: vzdelavanie@skdp.sk
web: www.skdp.sk

Adresa
Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A, Bratislava Zobraziť na mape