Kurz: Audit produktu

Popis kurzu

Seznámit s metodikou auditu výrobku včetně praktických zdokonalení tak, aby lépe vyhovoval potřebě dnešní doby. Vysvětlit funkci a možnosti využití, které tento druh auditu poskytuje.Obsah kurzu

  • Funkce auditu
  • Hlavní rozdíly mezi auditem produktu a ostatními druhy auditů (systému, procesu)
  • Účel a cíle auditu produktu (výrobku)
  • Programy auditu produktu a postup při jeho provádění
  • Hodnocení výsledku auditu produktu a zpráva o jeho provedení
  • Významné požadavky na audit produktu, vyplývající z předpisů pro dodavatele automobilového průmyslu (VDA 6.5)
  • Procvičení metodiky auditu produktu na konkrétním výrobku
  • Praktické zkušenosti s prováděním auditu produktu ve firmáchCieľová skupina

Manažerům kvality, pracovníkům podnikových útvarů zabezpečování kvality, útvarů rozvoje dodavatelů a auditorům kvality. Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor