Kurz: Audity u dodavatelů

Popis kurzu

Vymezit rozdíly mezi vedením interních auditů a auditů u dodavatele v prostředí ISO 9001 a ISO/TS 16949:2009 a poskytnout dlouhodobé zkušenosti z auditování v této oblasti.Obsah kurzu

  • Systémy kvality podle EN ISO 9001 a ISO/TS 16949:2009 – vymezení nejvýznamnějších rozdílů v požadavcích obou systémů
  • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování auditů u dodavatelů – shody a odlišnosti interního a externího auditování
  • Role, odpovědnost, kvalifikace a způsobilost auditora
  • Neshody a nápravné činnosti
  • Specifika systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu
  • Praktické příklady a cvičeníCieľová skupina

Pracovníkům útvaru rozvoje dodavatelů, nakupování, řízení kvality a interním auditorům systému kvality (např. ke splnění podmínky povinného doškolování). Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor