Kurz: Bezpečný výrobek

Popis kurzu

Poskytnout účastníkům kurzu základní orientaci v problematice, vysvětlit jim požadavky legislativy EU (tzv. komunitárního práva) a legislativy ČR v oblasti ochrany oprávněného zájmu a uvést možná nebezpečí, vyplývající z jejich nedodržování.Obsah kurzu

 • Nejdůležitější instituce EU, primární a sekundární právo EU
 • Akty sekundárního práva EU – nařízení, rozhodnutí, doporučení a směrnice
 • Přehled legislativních úprav EU a ČR v oblasti ochrany veřejného zájmu
 • Jednotný vnitřní trh EU a jeho čtyři svobody, technické překážky mezinárodního obchodu
 • Volný pohyb průmyslových výrobků a posuzování shody – zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění
 • Všeobecná bezpečnost výrobků – zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů
 • Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku – zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem vč. novelizace
 • Ochrana spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • Specifika dodavatelů automobilového průmyslu:
   – systémy homologace motorových vozidel, jejich částí a příslušenství
   – díly zvláštního významu (tzv. „D – díly“)
   – určování a řízení zvláštních znaků
 • Výměna zkušeností, diskuse a zodpovězení dotazů účastníků kurzuCieľová skupina

Střednímu i vrcholovému managementu malých a středních výrobních podniků, pracovníkům odpovědným ve výrobních firmách za danou oblast.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor