Kurz: Efektivní komunikace

Popis kurzu

Poskytnout teoretické znalosti z psychologie osobnosti a praktické komunikační dovednosti, umožňující vytváření efektivních vztahů v pracovním prostředí i mimo něj, prohloubit sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti.Obsah kurzu

  • Osobnost v komunikaci
  • Komunikace a její zákonitosti
  • Úvod do verbální a neverbální komunikace (tzv. „řeč těla“)
  • Podpůrné a brzdící reakce v komunikaci
  • Zpětná vazba – přijímání a poskytování
  • Komunikační chyby a problematické výroky v komunikaci
  • Význam efektivní komunikace v pracovních vztazích
  • WorkshopyCieľová skupina

Personalistům, manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, pracovníkům obchodních úseků, mistrům, asistentkám, sekretářkám, zaměstnancům státní správy, úřadů a institucí.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor