Kurz: FMEA (Analýza rizik)

Popis kurzu

Vysvětlit princip metody FMEA jako nejrozšířenějšího nástroje managementu rizik ve výrobní praxi a naučit tuto metodu prakticky aplikovat.Obsah kurzu

  • Základní princip metody FMEA
  • Požadavky na týmovou součinnost při tvorbě FMEA
  • Vazby mezi různými typy analýz rizik
  • Postupné kroky při analýze FMEA procesu
  • Nejdůležitější vazby na ostatní technickou dokumentaci
  • Postup a metodologie hodnocení rizik
  • Mechanismus návrhu opatření vedoucích k optimalizaci a řízení rizika
  • Způsob revize FMEA a náměty pro zavedení systému „učení se“
  • Workshop: Ilustrativní příklady praktických aplikací metody FMEACieľová skupina

Manažerům kvality a pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, pracovníkům technické přípravy výroby, konstruktérům a vývojářům, vedoucím pracovníkům výrobních úseků i všem ostatním, kteří mohou přicházet v úvahu při spolupráci na týmové tvorbě FMEA v organizacích.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor