Kurz: Interní auditor ISŘ (QMS, EMS, OHSAS a BOZP)

Popis kurzu

Poskytnout potřebné informace o systémovém chápání managementu kvality, environmentálního managementu a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, seznámit s kriteriálními normami pro posuzování těchto subsystémů a naučit plánovat, provádět a vyhodnocovat audity ISŘ nebo jeho jednotlivých částí.Obsah kurzu

  • Systémy managementu kvality – Požadavky (ČSN EN ISO 9001:2016)
  • Systémy environmentálního managementu, vývoj ochrany životního prostředí
  • Normativní požadavky (ČSN EN ISO 14001:2016), environmentální legislativa
  • Norma ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditování systému managementu a její aplikace v praxi
  • Současná situace v legislativě a normativní základně OHSAS a BOZP
  • Výklad kriteriální normy ČSN OHSAS 18001:2008
  • Praktický výcvik auditování na případových studiích
  • Zkušenosti s auditováním ISŘ a jeho subsystémů, upozornění na nejčastější nedostatky zjišťované při certifikačních auditechCieľová skupina

Pracovníkům certifikovaných firem, kteří jsou nebo budou zařazeni do funkce interního auditora ISŘ. Pro členy podnikového managementu může být kurz zdrojem informací o fungování integrovaného systému řízení v kontextu jednotlivých kriteriálních no­rem.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor