Kurz: Interní auditor kvality II

Popis kurzu

Poskytnout stávajícím interním auditorům možnost doškolení ve smyslu normy ČSN EN ISO 19011 a porovnání získaných zkušeností z interního auditování s ostatními kolegy z jiných firem („kalibrace auditorů“), to vše pod odborným vedením zkušeného poradce, auditora a lektora.Obsah kurzu

  • Aktuální informace: Novela normy EN ISO 9001:2016 – obsah a hlavní změny v požadavcích na systémy managementu kvality v certifikovaných firmách a organizacích
  • Norma ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditování systému managementu. Informace o obsahových změnách v novele normy
  • Norma ČSN EN ISO 9001 a činnost interního auditora
  • Kalibrace auditorů na případových studiích a praktických příkladech
  • Zkušenosti ze zavádění, auditování a certifikace systémů managementu kvality podle normy ISO 9001 – řízená diskuse
  • Očekávaný další rozvoj v oblasti systémů managementu kvality a ostatních frekventovaných subsystémů integrovaného systému řízení (EMS, BOZP…)Cieľová skupina

Interním auditorům kvality, kteří potřebují k udržení odborné způsobilosti pro výkon této funkce absolvovat povinné odborné doškolení ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor