Kurz: Interní auditor OHSAS a BOZP

Popis kurzu

Poskytnout pracovníkům ve funkci interního auditora QMS a/nebo EMS možnost rozšířit jejich způsobilost provádět interní audity i z hlediska požadavků subsystému OHSAS a BOZP. Pracovníkům, kteří nemají oprávnění interního auditora QMS ani EMS, poskytnout možnost získat způsobilost interního auditora subsystému OHSAS a BOZP.Obsah kurzu

  • Odborný výklad k požadavkům právních předpisů pro oblast OHSAS a BOZP a k předpisům souvisejícím
  • Norma ČSN OHSAS 18001:2008 – výklad založený na praktických zkušenostech poradce ISŘ a certifikačního auditora
  • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interního auditu subsystému OHSAS a BOZP v organizaci – výklad příslušných ustanovení normy ČSN EN ISO 19011 a vyplývající specifika pro auditování OHSAS a BOZP
  • Zásady auditování specifické pro systém řízení OHSAS a BOZP
  • Informace o normě ČSN OHSAS 18002:2009 a novinkách v legislativě BOZP
  • Zkušenosti se zaváděním a auditováním systémů OHSAS a BOZP v certifikovaných firmáchCieľová skupina

Budoucím i stávajícím interním auditorům OHSAS a BOZP, interním auditorům systému QMS a/nebo EMS, kteří jsou nebo budou pověřeni i auditováním subsystému OHSAS a BOZP.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor