Kurz: Komunikace pro mistry

Popis kurzu

Pracovníkům ve funkci mistra poskytnout základní znalosti z psychologie osobnosti a komunikačních dovedností, umožňující vytváření efektivních vztahů s nadřízenými i podřízenými pracovníky.Obsah kurzu

  • Osobnost, charakteristiky osobnosti, osobnost mistra
  • Způsoby jednání s různými osobnostními typy
  • Verbální a neverbální komunikace, komunikační chyby
  • Aktivní naslouchání, podpůrné a brzdicí reakce v komunikaci
  • Přijímání a poskytování zpětné vazby, sdělování informací, zadávání úkolů
  • Přijímání kritiky, konstruktivní kritika
  • Cvičení, modelové situace s využitím konkrétních námětů účastníků kurzuCieľová skupina

Především mistrům, teamleaderům a pracovníkům na střední či nižší úrovni řízení.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor