Kurz: Kvalita výrobku a kontrolní plán

Popis kurzu

Vysvětlit účastníkům kurzu důležitost správně vytvořeného kontrolního plánu, seznámit je s tím, kdy, kdo a jak tento plán vytváří. Naučit je tyto plány tvořit tak, aby byly „zdí kvality“, přes kterou neprojde vadný výrobek s cílem vytvořit účinnou prevenci proti reklamacím, třídicím nebo svolávacím akcím.Obsah kurzu

  • Co je to kvalitní výrobek
  • Jak se určují kritické znaky a kritické vady
  • Rozdíly mezi kontrolami výrobku a procesu
  • Rozdíl mezi „Regulací“ a „Plánem reakce“
  • Rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vykontrolova­nou“ kvalitou
  • Druhy kontrolních technologií
  • Kontrolní plán se zárukou za kvalitu výrobku
  • Kdy a kdo tvoří kontrolní plán
  • Kdy a proč FMEACieľová skupina

Pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, auditorům, technologům, manažerům projektu a všem ostatním zájemcům o tuto oblast.Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor