Kurz: Pracovní úrazy z pohledu prevence

Popis kurzu

Poskytnout účastníkům kurzu vedle základních informací o problematice vyšetřování pracovních úrazů zaměstnanců i spolehlivé informace o jejich odborně správném posuzování, a to na základě znalosti relevantních judikátů Nejvyššího soudu České republiky.Obsah kurzu

 • Všeobecný úvod do problematiky pracovních úrazů (PÚ)
 •  Pracovní úrazy a incidenty ve vazbě na legislativní základ
 • Povinnosti a práva zaměstnance
 • Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu zaměstnance
 • Neopomenutelné záznamy o pracovním úrazu/o incidentu
 • Role zástupců zaměstnanců (odbory, zástupce pro BOZP)
 • Institut ostatních státních orgánů při vzniku pracovního úrazu
 • Posuzování úrazu zaměstnance – požadavky právních předpisů
 • Jak upřednostňovat zásadu – přijímat opatření k předcházení vzniku incidentů
 • Opatření (nápravné/pre­ventivní) proti opakování vzniku pracovního úrazu
 • Vzorová případová studie o PÚ – při plnění pracovních úkolů, při činnosti vykonávané zaměstnancem na základě příkazu a nebo na základě vlastní iniciativy
 • Vzorová případová studie o PÚ – úraz zaměstnance při cestě do práce a z práce
 • Vzorová případová studie o PÚ – úraz zaměstnance v průběhu pracovní cesty
 • Jak naplnit závazek organizace k prevenci vzniku úrazu a poškození zdraví?
 • Diskuze k pracovním úrazům, dle požadavků vznesených účastníky školeníCieľová skupina

Kurz je určen vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, personalistům, poradcům a dalším osobám, které se zúčastňují řešení pracovních úrazů, tzn. zaměstnavatelům, zaměstnancům, odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik (dříve bezpečnostní technici), zástupcům odborových organizací, inspektorům oblastních inspektorátů práce a ostatní odborné veřejnosti. Kontaktná osoba

Agentura ÁMOS
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor